Qui som

La creació del bufet OSM ADVOCATS l’any 2012 és fruit de diversos anys d’aprenentatge i experiència. Aquest fet permet que en l’actualitat poguem oferir als nostres clients un assessorament jurídic integral, essent el nostre principal objectiu la proximitat amb el mateix.

Pretenem oferir un servei personalitzat entre advocat i client, garantint així mateix professionalitat i eficàcia en la gestió dels expedients encomenats, tenint com a missió principal la defensa dels interessos del nostre client.

Sóm Advocats especialitzats en diverses branques del Dret, cobrint d’aquesta manera les seves necessitats d’una manera integral.

Professionals que formem part de OSM ADVOCATS:

Olivia Sedas Murciano: Advocada Col·legiada núm. 29185 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Va estudiar Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona (1997-2002). Ha realitzat diversos cursos de formació especialitzada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb el que compta amb les següents especialitats: Curs d’Especialització en Violència de Gènere; Curs d’Especialització en Dret d’Estrangeria; Curs d’Especialització en Defensa de Menors; Curs d’Especialització en Dret de la Circulació; Curs d’Especialització en Dret Penitenciari.

Ha exercit com a Advocada en diversos bufets d’advocats des de la seva col·legiació a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2003, havent adquirit experiència en diversos àmbits del dret al llarg de la seva trajectòria professional, sent especialista en Dret Matrimonial, Dret Civil en general, i Dret Penal.