Contacto

OSM ABOGADOS

Plaza Universidad nº 3 6ª Planta

            08007 BARCELONA

                       Telf. (+34) 677.98.40.50 / Fax. 93-396.97.41
                          c-e: osmabogados@osmabogados.com

    Metro: parada Plaza Universidad (L1 y L2); RENFE Plaza Catalunya.                                                          Autobuses: V13, H12. 

También pueden encontrarnos en la localidad de Igualada (para concertar visita pueden llamar al 677.98.40.50, o bien remitir un correo electrónico a osmabogados@osmabogados.com).

 

https://www.bing.com/maps?q=google+maps+plaza+universidad+3+barcelona&cvid=cec0dcb0d26e420f887d6c824bc57af9&aqs=edge..69i57j69i64l2.7936j0j4&FORM=ANAB01&PC=ASTS