Consultes online

Des de OSM ADVOCATS pretenem oferir als nostres clients un servei integral. Per aquest motiu, el nostre bufet, a més d’oferir-li consultes a les nostres oficines, els dóna la possibilitat d’efectuar consultes online.

Per a això, vostè pot formular les seves consultes sobre qualsevol qüestió que li preocupi, i, una vegada analitzada la consulta realitzada, enviarem un correu electrònic a l’adreça que ens faciliti, amb el preu de la consulta, en funció de la complexitat de l’assumpte.

Una vegada comprovada la seva conformitat amb l’import, i previ ingrés en el nostre compte corrent de la quantitat sol·licitada, ens comprometem a resoldre els seus dubtes en un termini no superior a 48 hores.

* (camps requerits)