Col·laboradors

Des de “OSM ADVOCATS” pretenem oferir un servei jurídic integral, de manera que el nostre client trobi resposta en el nostre bufet davant qualsevol qüestió que se li susciti.

Per a això comptem amb col·laboradors especialitzats en diverses branques del dret, oferint amb això la màxima garantia de professionalitat al nostre client.

Carmelo Torregrosa Claramunt: Advocat Col·legiat núm. 20.511 de l’Il·lustre Col·legi D’Advocats de Barcelona colabora amb la nostra firma des de la creació del nostre despatx.

Compta amb més de vint anys d’experiència professional en l’àmbit civil i laboral, essent especialista en Dret Sanitari i negligències mèdiques, així com en accidents laborals i els relacionats amb la salut laboral, comptant amb un ampli equip de pèrits mèdics colaboradors.