Dret penal

  • Assistència al detingut
  • Assistència a judicis penals (delictes lleus; judicis ràpids; alcoholèmies; compareixences davant els Jutjats)
  • Acusació i defensa
  • Recursos
  • Reclamacions per responsabilitat penal contra terceres persones
  • Violència de gènere.
  • Responsabilitat penal del menor.