Dret laboral

Assistència i representació davant el CEMAC i Tribunals Socials (acomiadaments, incapacitats laborals, ERO, baixes, accidents laborals).