Dret fiscal

  • Assistència davant inspeccions de l’ Agència Tributària
  • Compareixença i seguiment de procediments davant l’Administració Tributària tant en via administrativa com a la via contenciosa.